#1 book review

LET MY PEOPLE GO SURFING BY YVON CHOUINARD

LET MY PEOPLE GO SURFING BY YVON CHOUINARD

★ ★ ★ ★ ★  (5/5)


One of the business books I have read the most, I have drawn all over it, filled it with dog-ears and post-it notes and one that I have repeatedly bought and handed away to THORNICO colleagues, is Yvon Chouinard's ‘Let my people go surfing’.

Is it an innovative, strategic and theoretical masterpiece? – no, and that's exactly why it is so good. It is a book that provides you with implementable advice on how to run your business clearly and concisely related as well as tailored to Patagonia's philosophies on product, design, sales, marketing and HR spiced up with lots of operational examples and an underlying sense of purpose across these professions and responsibilities.

Due to the industries Patagonia operates in; outdoor, sports, fashion and leisure; B2C, retail and e-com, not all industries, including companies and colleagues in THORNICO, will get the same out of the book, but I am sure that everyone will be able to gain some value no matter what industry they come from.

The book is a strange hybrid between Yvon Chouinard's biography, Patagonia's history handbook for Patagonia's employees as well as a business book. However, this is also what makes it so refreshing and gives it its practical vein.

The title 'Let my people go surfing' takes its name from a sign in their HQ, but also after a more flexible and self-directed way of working, where you trust that the individual will achieve its goals and work tasks, and where it is ok, that the employee goes out surfing during working hours, as you trust and have confidence that the same employee will work later the next day to achieve the agreed goals and tasks.

It is not a modus operandi that works in all types of companies; for example, a manufacturing company will not work very well if people just slip away, but there are elements in the mindset that are super inspiring - especially towards workers who need to be attracted, retained, motivated and whose ability for creative thinking must be maintained.

Enjoy!

 


 

(Danish)

En af de business bøger jeg har læst flest gange, der er mest overtegnet, noteret og sat æselører i, der bærer flest post-its og som jeg igen og igen har købt og foræret til THORNICO kollegaer, er Yvon Chouinards ‘Let my people go surfing’.

Er det et nytænkende strategisk og teoretisk masterpiece? - nej og netop derfor er den så god. Det er en bog der giver direkte implementerbare råd til hvordan man kan drive sin forretning klart og koncist relateret og skræddersyet til Patagonias filosofier på produkt, design, salg, marketing og HR-områderne krydret med masser af operationelle eksempler og med et underliggende sense of purpose på tværs af nævnte fag og ansvarsområder.

Grundet de brancher Patagonia er i; outdoor, sport, fashion og leisure; B2C, retail og e-com, så er det ikke alle brancher herunder selskaber og kollegaer i THORNICO, der vil få lige meget ud af bogen, men jeg er dog sikker på, at alle vil kunne få et eller andet værdiskabende ud af den lige meget hvilken branche man kommer fra.

Bogen er en mærkelig hybrid mellem Yvon Chouinard biografi, Patagonia historiehåndbog for Patagonias medarbejdere og business bog. Dog også det der gør den så forfriskende og giver den dens praktiske åre.

Titlen ‘Let my people go surfing‘ tager sit navn efter et skilt i deres HQ, men også efter en mere fleksibel og selvledende måde at arbejde på, hvor man stoler på, at den enkelte nok skal nå sine mål og arbejdsopgaver og hvor det med eksemplet fra titlen er ok, at medarbejderen går ud og surfer i arbejdstiden, da man stoler på og har tillid, til at samme medarbejder nok skal arbejde sent dagen efter for at nå de fremsatte og aftalte mål og opgaver.

Det er ikke en modus operandi, der virker i alle typer selskaber; ex. vil en produktion ikke fungere særlig godt hvis folk bare smutter, men der er elementer i tankegangen, der er super inspirerende - specielt overfor medarbejdere der skal tiltrækkes, fastholdes, motiveres og hvis evne til kreativ tænkning skal fordres.

Enjoy! 

 

THE CREATIVE ACT: A WAY OF BEING

26 March 2023

Beat master Rick Rubins bog, om kreativitet og skaberånd; The Creative Act: A Way of Being, beskriver en del som har været beskrevet før bl.a. af Lene Tanggaard og undertegnede i vores bog I Bad Med Picasso; at alle kan blive mere kreative...

MONKEY MIND

16 January 2023

Jeg kom lidt sent til hendes forfatterskab, men det er bestemt et besøg værd (som hendes musik). Var initialt ved at gå lidt kold i den magiske realisme ex. i form af et talende skilt...